Bon Any 2022
31 de desembre de 2021
Show all

Desprès d’uns mesos sense comunicació amb els nostres seguidors per aquest mitjà, intentarem d’ara endavant de no ser tan mandrosos, i d’escriure més, a l’igual que ho continuem fent cada setmana al Dominical del Diari de Girona, on per cert aquest mes d’octubre complirem 40 anys d’aquesta col·laboració, dins dels 54 anys que ja hi venim comptant ininterrompudament, i en diverses publicacions.

El Catalunya Postal continua actiu sense donar cap pas enrere, i més aviat el que s’hi enregistra és un augment significatiu d’activitat, a través de les entrades constants de material, i del contacte amb persones interessades a consultar temes concrets de les nostres col·leccions. Per altra banda, seguim amb el costum d’atendre aquelles peticions d’escriptors, editorials, historiadors, quan arriba el cas en què qualsevol d’ells necessiten il·lustracions per donar contingut figuratiu a llurs treballs i publicacions.

Igualment, el Catalunya Postal centra l’interès doncs, en el seu contingut, en la varietat extensíssima de matèries, i d’aquí que hom consideri el centre museístic com a enciclopèdic i universal, per part de moltes fonts erudites.. No obstant això, qui ja ens coneix de fa temps sap que no es tracta d’un museu a l’ús, professional, i amb els recursos econòmics i materials per poder optar, modestament, al nivell d’altres marques de semblant estil.

Tota la feina, en exclusiva, la desenvolupa un servidor, i al respecte sentim molt de no tenir unes mínimes nocions informàtiques que poguessin aportar més vida al projecte. Sí que durant el present any hem modificat la presentació del web, pendent encara dels darrers ajustaments.

Molt important: Per contactar-hi recomanem l’ús de l’email, xavier@catalunyapostal.cat, o .com, la qual cosa ens facilita d’allò més el poder atendre ràpidament les comunicacions i peticions. I ja en un segon lloc el Wathsapp. Continuarem comentant pròximament temes diversos i d’actualitat, i a poder ser amb l’afegit de bones il·lustracions al·lusives.

Xavier