Confeccionades amb seda i vellut
14 de març de 2015
Amb foto personal inclosa
14 de març de 2015
Show all

   Aquesta modalitat no es pot considerar ben bé una targeta, però per la seva destinació igualment per a la comunicació postal, i per la seva raresa, les hi podem catalogar com a cartofilia. Aquests exemplars francesos, per obrir-los a destí s’hi havia de trencar la pestanya foradada. Veureu també que el tamany és minso, inferior al de les targetes normals, i molt semblant al dels enterpostals precursors, aquells de primers dels anys 1870. La presentació és del tipus díptic, tot i que així mateix n’hi ha que inclouen més fulls de text a l’interior.       Xavier

resized_img266