El escandaloso negocio de la cultura
13 d'octubre de 2012
El incuestionable poder de la imagen
12 de novembre de 2012
Show all

       Fa uns anys vam editar la primera targeta del Catalunya Postal amb motiu de complir una xifra rodona: els 40 anys d’activitat ininterrompuda (1968-2008) en els tres apartats que hi tractem del Col.leccionisme, Periodisme i Dinamització Cultural. Ens hi trobem a poques setmanes d’arribar a l’any 2013 i aleshores s’hauran complert 45 anys,  per a la qual cosa ja estem preparant la postal corresponent.

       D’altra banda,  el 31 d’octubre es compleixen 30 anys justos de la presentació de la Pàgina de Filatèlia i Col.leccionisme al Diari de Girona, secció que ja fa anys que es convertí en la  més longeva de la premsa gironina, i que ha vingut apareixent diumenge a diumenge, amb prop de 1.600 entregues.

      Pràcticament el 98% de les il.lustracions que s’hi han afegit en aquesta pàgina han estat aportades pel nostre arxiu, amb el consegüent nombre de centenars de temes diferents. Així doncs, el fet de gaudir d’un fons documental temàtic i enciclopèdic, ha facilitat enormement el poder encarar el comentari i la divulgacíó de tantes i tantes històries relacionades amb la filatèlia i el col.leccionisme en general, que no deixa de ser una cultura general inestimable.

     Amb el recull d’aquests articles i reportatges, que segons l’època en ocasions han conformat més d’una pàgina a l’esmentat diari – fins a 5 pàgines en un mateix dia-, hem participat a les exposicions nacionals i internacionals de competició dins de l’apartat de Literatura Filatèlica, amb la consecució de diversos Ors a Catalunya, fins a la categoria de Vermeil en mostres internacionals, i de fins a Plata en events mundials. S’hi haurien de comptar detingudament, però de ben segur que passen de 70 les medalles -amb el seu diploma corresponent- obtingudes en aquests certamens, repetim que de competició. A banda, la participació a exposicions tant individuals com a col.lectives d’exhibició, s’esdevé força superior.

      Aquesta col.laboració en premsa, a més a més de la relativa al mitjà d’informació general Diari de Girona, ha tingut la seva perllongació en revistes especialitzades, tot destacant la de major solera en parla hispana, El Eco Filatélico y Numismático; i així mateix en butlletins i publicacions d’associacions ben diverses, però gairebé sempre relacionades amb aquest món del col.leccionisme popular i cultural.

     Ja en un article anterior recordàvem la “soletat del corredor de fons” quan al.ludíem a les vivències diàries del col.leccionista. En aquest cas personal doncs, hom podria parlar  d’una llarga marató, a prop d’arribar als 45 anys d’activitat diària i com sempre ben il.lussionada, participativa i solidària, en deixar les col.leccions desinteressadament a totes aquelles institucions i particulars que així ens ho han demanat.

    45 años de actividad y 30 de divulgación filatélica.-  Como bien habrá podido entender el lector castellano, así lo creemos y deseamos, el artículo de hoy trata sobre esos 45 años que estamos a punto de cumplir de acción ininterrumpida en los tres apartados que siempre hemos tocado: Coleccionismo, Periodismo y Dinamización cultural (en un comentario anterior damos más detalles sobre los mismos).      A poco para cumplir los 60 de edad, esperamos poder continuar unos años más.

   Por otra parte esta semana se cumplirán 30 años de la aparición cada domingo de la sección de Filatelia y Coleccionismo en el Diari de Girona, página con la que hemos logrado unas docenas de medallas en exposiciones competitivas de hasta nivel mundial.

   Xavier