Etnografia mundial
28 de novembre de 2013
Tot anunciant el 2014
11 de desembre de 2013
Show all

  Fa uns dies que parlàvem aquí de l’etnografia mundial, amb una breu pinzellada.  Un camp evidentment extens i amb moltes possibilitats d’estudi i de gaudi alhora. Avui esmentarem tot i que de passada igualment, l’etnografia local, els tipus i costums catalans. Un altre dia hi podrem tractar sobre els corresponents a la resta de les autonomies, regions i nacionalitats de l’Estat; un terreny riquíssim, variat i amb molt grates sorpreses tant per a l’investigador com per al públic en general.

resized_img344resized_img345

     Hi mostrem quatre imatges centenàries de tipus catalans. El contingut dels àlbums dedicats al tema pot aportar-hi moltes possibilitats i variants; un motiu magnífic per muntar exposicions, o per escriure-hi, sempre amb el desig d’acompanyar les imatges adients i al.lusives.

    Xavier