Lauren Bacall
13 d'agost de 2014
Valentí Fargnoli
18 de setembre de 2014
Show all

   S’hi acosta una nova Diada Nacional de Catalunya, la del Tricentenari, amb unes previsions plenament exitoses i multitudinàries com les dues anteriors, i a pocs dies ja de la consulta popular del 9N. Hi ha un calendari de festeigs ben atapaït, organitzat per diversos col.lectius ciutadans i institucions públiques.

   Tanmatateix, nosaltres hi trobem a faltar alguna magna, o ni que sigui una petita o mitjana, exposició documental sobre simbologia catalanista, i no cal remuntar-nos a diversos segles enrere. De material, n’hi ha, i amb una antiguitat de llarg centenària, que encara és hora que podria resultar relativament assequible per al col.leccionista temàtic.

   El Catalunya Postal ha vingut mostrant aquí i a diversos mitjans de difusió i exposicions prou diversitat de documents, normalment centrats en aquells inicis del segle XX. Avui, no hi anirem pas tan lluny i hem escollit uns quants efectes molt més recents, i com hom veu de clar tarannà no només catalanista, també independentista, que pretén sigui no ja una apologia precisament, sinó una constància històrica del sentir de moltíssima gent d’aquest país i nació.

resized_img300 resized_img301

   Tot aquest fons, de diversos milers d’unitats, l’hem ofert gratuïtament i desinteressadament per si algun organisme el troba adient per exposar-ho públicament.

resized_img302

    Una persona ens va insinuar que si era gratuït no n’interessava, perquè presumptament no hi hauria res a gratar, minso benefici econòmic per als comissionistes, intermediaris, assessors, comissaris i endollats de torn; aquelles conegudes sangoneres dels recursos públics i de la “moralitzant” filosofia de “la pela és la pela”.  Què hi farem ¡

   Xavier