La màgia del Col.leccionisme
29 de febrer de 2016
La diada de la Dona treballadora
9 de març de 2016
Show all

El mes de juliol de 1716 es donà el tret de sortida oficial per al flament servei públic de Correus a l’Estat espanyol. Sota el regnat del primer Borbó, Felip V, i per obra de Juan Tomás de Goyeneche, nomenat Juez Superintendente y Administrador General de las Estafetas de dentro y de fuera de estos Reynos, encentarien el seu camí que justament ara complirà 300 anys, els correus públics del nostre país.

Marca_Aiguaimg390_5 Marca_Aiguaimg391_6

Uns 200 anys enrere, les comunicacions viurien una altra fita important, aquesta a nivell europeu, en haver-se-li adjudicat a François de Tassis, llavors patriarca d’una nissaga de missatgers que provenia de molt temps enrere, la primera línia pública del correu, entre Viena i Bruxel.les. Com a anècdota, afegirem que els actuals serveis de transport privat, taxis, deuen el seu nom precisament a aquella família.

Marca_Aiguaimg502_3 Marca_Aiguaimg397_1

El passat dia 28 de febrer hi vam dedicar a la pàgina de Col.leccionisme del Dominical del Diari de Girona a recordar l’efeméride, amb més informació. Aquest servei públic i universal, que ve molt estretament lligat amb la història de la humanitat, ens ha donat motius per anar escrivint periòdicament i des de fa molts anys sobre la seva trajectòria, pretèrita i actual. Per altra banda, el Cos de Correus i Telègrafs ens resulta a nosaltres molt entranyable, en haver estat el pare telegrafista, i la mare cartera.

Hi acompanyem igualment una fotografia personal, amb una saca, una gorra de carter del temps de la segona república espanyola, i la tradicional cornamusa -símbol de correus a tot arreu-, tot i no haver aquest que hi escriu funcionari com els seus progenitors, Xavier

Marca_Aiguaresized_img365_4