La Setmana Santa a Girona
17 de març de 2016
Etiquetes d’antigues destil.leries gironines
1 d'abril de 2016
Show all

A la tornada d’uns díes de vacances, reprenem l’activitat cartòfila, de l’arxiu i les col.leccions en general; a més de la correspondència pendent. Un cop més i aprofitant que estem ordenant un munt de material entrat darrerament, dediquem el comentari al que considerem com a millor fotògraf gironí, Valentí Fargnoli i Iannetta, fill d’italians però nascut a Barcelona l’any 1885, i morí l’any 1944, després d’haver recorregut totes les contrades gironines amb la seva capsa fotogràfica de fusta, que ell mateix fabricà.

Marca_Aiguaimg450_2 Marca_Aiguaimg452_1

El retratista es faria molt popular entre els gironins, i a més de les seves instantànies realitzades per pròpia iniciativa, hi treballà força per encàrrec, tant d’entitats com de particulars.

Marca_Aiguaimg453_1 Marca_Aiguaimg458_6

En tant que cobrí així mateix tota mena d’esdeveniments socials, de festes i d’excursions, d’institucions com ara l’associació teatral “La Amistad”, el podem considerar com a un dels primers fotoperiodistes.

Marca_Aiguaimg460_8 Marca_Aiguaimg461_9

La producció de Fargnoli abasta també el terreny artístic, on hi obtingué unes composicions extraordinàries. La qualitat dels treballs i el seu soport, en tractar-se de “fotogràfiques”, que no pas gravades, li atorguen una categoria de primera especial, i els exemplars sempre han estat molt cotitzats. Sempre hi haurà ocasió per continuar parlant d’aquest artista i mostrar la seva obra. Avui hem seleccionat aquestes postals, com veureu de caire social.    Xavier

Marca_Aiguaimg456_4 Marca_Aiguaimg459_7