Ramon Casas, patriarca modernista

        Una de les temàtiques més ensisadores per als col.leccionistes cartòfils és la dels il.lustradors. Aqui a casa nostra hi va haver a principis del segle XX una veritable edat d’or al respecte, semblant a la que hom va viure a França, amb artistes com Mucha, Meunier, Bouisset, Chéret, Atché, Graner, Asti, Leandre, Maxence, Gervais, …

El món del correu

    El món del correu i de les comunicacions s’esdevé pràcticament infinit, en tant en quant reflecteix la mateixa història de la humanitat, de qualsevol època, indret i civilització. Fins a l’eclosió i socialització de la fotografia, i ja en portem més de segle i mig de recorregut, les imatges es veien representades per gravats …

Divina publicidad

    Una de las grandes áreas del coleccionismo del papel impreso es la de la Publicidad. En tiempos no muy pretéritos, esta actividad se convertia casi en hegemónica a través de la impresión -carteles, postales, fotos, revistas y diarios- , al no haber irrumpido todavia con fuerza los medios radiofónicos y televisivos. Por este motivo, …