Sant Narcís, patró de Girona

    Sant Narcís, la figura del patró de Girona la podem veure a través d’un bon nombre d’antics gravats, de goigs, i de realitzacions plàstiques presentades de molt diverses maneres, majorment làmines,els reversos de les quals hi acompanyen un escrits al.lussius.    Des de la col.lecció del Catalunya Postal hi mostrem aquests dos exemplars com a …

Programes de festa major de Girona

  Una de les col.leccions de temes locals i etnològics més interessants que es puguin desenvolupar és la dels programes de festes majors, aquelles esplèndides publicacions generalment oficials i promogudes pels Ajuntaments, que a més a més d’informar del progama d’actes hi incloïen col.laboracions literàties i gràfiques que mostraven esdeveniments i fets històrics de molt …