Valentí Fargnoli

     Valentí Fargnoli ve essent considerat com el gran retratista gironí de la primera meitat del segle XX. I encara més, nosaltres diríem que fou un dels pioners quant al fotoperiodisme, per l’encert que tingué a datar i situar les seves instantànies, obtingudes al llarg de les nostres comarques, i fins als indrets més inacessibles. …