Els “bouquinistes” de Paris

Tot continuant amb el recordatori i modest homenatge que volem retre als patriarques de la literatura mundial, Cervantes i Shakespeare, amb motiu de celebrar-se avui els 400 anys del seu traspàs, hi acompanyem dues imatges emblemàtiques dels “bouquinistes” parisencs, aquells venedors de llibres de vell que, ubicats sedentàriament a la llera del Sena, aportaven un …

IV Centenari de William Shakespeare

Juntament a l’escrit recordant Miquel de Cervantes amb motiu aquest proper dissabte dels 400 anys de la seva mort, ara en passem un breu text de l’altre gran de la literatura universal de tots els temps, l’anglès William Shakespeare. I per cloure aquest reduït resum d’imatges del personatge, dues postals més que ensenyen passatges de …