Artesanals a la tinta xinesa

     Tot passant al vessant clarament manual i ben personal, ens en trobem amb exemplars tant anònims com a signats, de molt diversa qualitat artística evidentment, amb la tècnica molt emprada en temps pretèrits com és la tinta xinesa, però convertits en realitzacions atractives i missatgeres dels millors auguris.  Xavier

Amb afegits i aplicacions

     Una altra curiositat més, les postals amb amplicacions artesanals. Tot continuant amb els afegits que hi comentem a l’article següent, tornen a sorprender-nos gratament  la imaginació de la gent a l’hora de confeccionar, comprar i enviar targetes, una iniciativa gairebé infinita.  Aquí només hi ha una petita mostra, igualment que com en la resta …

Romàntiques amb un sobret afegit

      Es tracta com podreu veure d’unes targetes eminentment romàntiques, les més fabricades i circulades pels albors del sgle XX, i amb tota la imaginació desenvolupada. Hi trobem desenes, centenars de varietats, com aquestes postals que incorporen un petit sobre, a dins del qual el remitent hi afegia una missiva per al seu destinatari.    Xavier