Felicitacions nadalenques (III)

Una col.lecció de targes postals d’al.legoria nadalenca, per poc interés que hagi mostrat el seu promotor, podría arribar als milers d’exemplars, atesa la gran difusió realitzada, i el sens fi de sot-temes amb els què treballar-ne i especialitzar-se’n. Com dèiem en el comentari anterior, els motius costumistes i festius superaven els estrictament religiosos i de …